Hôm nay tròn 44 năm – ngày chúng ta mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc

0
3092

Bốn mươi tư năm!

Ngày 19-1-1974, nhân cơ sự rối ren giữa hai miền Nam – Bắc nước ta, Trung Quốc bất ngờ đánh úp Hoàng Sa của nước mình. Lực lượng hải quân của Việt Nam Cộng Hòa thất trận, Trung Quốc chiếm Hoàng Sa của nước ta từ đó.

44 năm qua, chưa bao giờ chúng ta quên một phần biển đảo của quê hương, một phần máu thịt của sơn hà đang trong tay người phương Bắc. Bằng nhiều biện pháp từ ngoại giao đến pháp lý, chúng ta vẫn chưa đòi được lại một phần cơ thể của mẹ quê hương về cho dân tộc mình, về cho những người con trời Nam đất Việt.

Hoàng Sa – vĩnh viễn không thể xóa nhòa, vĩnh viễn không bao giờ biến mất trong tâm thức của người dân nước mình, ngày đã qua, ngày hôm nay và cả mai sau.

Sinh ra làm người Việt, tức là trong trái tim đã có biển đảo, đã có một dải núi non đồng bằng, đã có chủ quyền cương thổ thiêng liêng của tiền nhân để lại, tuyệt đối không thể nào để mất đi, tuyệt đối không thể nào để ai chiếm giữ.

Nay chúng ta chưa đòi được, thì thế hệ mai sau sẽ đòi, đòi cho kỳ được, đòi cho non sông của Hùng Vương nối liền, đòi cho sơn hà của Lạc Hồng không suy chuyển.

Trung Quốc dẫu có mạnh bằng trời, dẫu có dã tâm xưng hùng xưng bá đến đâu đi chăng nữa, thì tuyệt nhiên cũng không thể nào cưỡng từ đoạt lý mà chiếm giữ Hoàng Sa của chúng ta để truyền đời.

Mạnh yếu thế thời có đôi lúc khác nhau, nhưng tấm lòng trinh bạch với non sông trong mỗi người Việt là kiên định không bao giờ thay đổi.

Hôm nay, tròn 44 năm – ngày chúng ta mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc.

Theo Ngô Nguyệt Hữu

Đánh giá của bạn